ប្រកាស​ដំណឹង​ជូន​លោក កាន់ សុភាព​ សូម​លោកទំនាក់​ទំនង​លោក នារូ ជាបន្ទាន់​មានកិច្ចការ​​សំខាន់​

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់បងប្រុសឈ្មោះ កាន់ សុភាព សុំបងទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំជាប្អូនឈ្មោះ នារូ ជាបន្ទាន់​តាមរយ:លេខទូរស័ព្ទ (០១២ ៨២៥​ ៧២៨) ជាលេខប្អូនផ្ទាល់ពី ព្រោះមានការពិភាក្សាជាមួយបង។

អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមបងទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំជាប្រញាប់៕

Author: LIVE DAILY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *