រស់នៅក្រោម​មេឃតែមួយ​ ហេតុអ្វី​ពិធីការិនី​ទូរទស្សហង្សមាស​ ចាំបាច់រើសអើងគាត់ដល់ម្លឹង?​

រស់ក្រោមមេឃតែមួយស ឬ ខ្មៅ? ជាសត្យានុម័តរបស់ធម្មជាតិ កើតមកជាមនុស្សនៅក្នុងលោកកីយ៍ រស់នៅលើផែនដីដូចគ្នា… ហេតុអីចាំបាច់រើសអើងគាត់ដល់ថ្នាក់នឹង? ពិធីការិនីនៅទូរទស្សន៍ហង្សមាស។

ហេតុតែគ្នាខ្មៅមិនស្អាតដូចគេ ត្រូវមនុស្សរួមក្រុមនឹងពិធីការនីមិនហ៊ានអោបនាងដូចអ្នកដ៏ទៃ… ធ្វើដូចរើសអើងណាស់ ឥឡូវប្អូនស្រីចាន់ឡាមានអ្នកជួយឧបត្ថមកែសម្ភស្សហើយ… សូមអោយប្អូនស្រីជោគជ័យទៅថ្ងៃមុខ សូមកុំរើសអើងអ្នកដ៏ទៃព្រោះទោះរូបរាងអាក្រក់ក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាដែរ។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សំអាងការដែលជាសម្លាញ់ខ្ញុំ ទីណា កែសម្ភស្សប៉ាក់ផ្លុំចិញ្ចើម ដែលមានចិត្តធម៌ ចិត្តសប្បុរស ឆន្ទៈយើងដូចគ្នា យើងជាខ្មែរតែមួយ ជួយឧបត្ថម្ភកែសម្ភស្សអោយនាងហើយ៕

ប្រភព​ ៖ San Johnny

Author: LIVE DAILY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *