លោក Vannara Try ប្រើសារឌឺដង​ឲ្យលោក ម៉ក់ ប្រុស អភិបាលស្រុកសូត្រនិគមថា៖ ធ្វើបុណ្យ​យកមុខមែនទៅតាមគេមែន ហើយ​ថតយកតែមុខ​នឹងជួយ​អ្វី​ជារបស់ខ្លួន​ខ្លះ

សៀមរាប ៖ ជារឿង​ដែលនឹកស្មានមិនដល់ ដែលមានបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Vannara Try ដែលត្រូវ​បានគេស្គាល់ថា ជាកូនចៅក្រោម​បង្គាប់​លោក​ ម៉ក់ ប្រុស អភិបាលស្រុកសូត្រនិគម បែជាហ៊ាន​វាយ​ប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនតាម​រយៈបណ្តាញសង្គមបែបនេះសោះ ហើយ​ធ្វើខ្លួន​បែបអស់សំណើចទៀត ពិតជាធ្វើបាបអភិបាលស្រុកនេះពេកហើយ។

ក្នុង​ការឌឺដងឲ្យចៅហ្វាយស្រុកសូត្រនិគម លោក Vannara Try បានសរសេរថា ៖ ធ្វើ​បុណ្យ​យកមុខមែន ទៅតាមគេមែន ហើយថតយកតែមុខនឹង ជួយអ្វីជារបស់ខ្លួនខ្លះ៕

Author: LIVE DAILY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *